Studium

Výzkum

Uchazeči

Geografický ústav • Staré náhony a jejich funkce v krajině v minulosti a v současnosti. Bc. Eva Svobodová. Bakalářská práce.

 • Geografická analýza výsledků parlamentních voleb na Slovensku. Bc. Dominik Kevický. Bakalářská práce.

 • Analýza dlouhodobých změn erytemového UV slunečního záření naměřeného na SOO Hradec Králové. Mgr. Klára Čížková. Diplomová práce.

 • Využití crowdsourcingu pro sběr a aktualizaci dat v oblasti fyzické geografie. Bc. Martin Musil. Bakalářská práce.

 • Meteorologické záznamy Františka Jana Vaváka z Milčic v období 1770–1816. Bc. Vojtěch Umlauf. Bakalářská práce.

 • Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice, . Bc. Zuzana Bušíková. Bakalářská práce.

 • Produkce a zpracování potravin na okrese Brno-venkov. Mgr. Ondřej Krejčí. Diplomová práce.

 • Výzkum a vývoj webové aplikace pro vizualizaci viditelnosti. Mgr. Bc. Martin Peňák. Diplomová práce.

 • Hydromorfologický průzkum a hodnocení vybraných úseků v povodí Moravy v kontextu povodňových událostí. Mgr. Adam Valík. Diplomová práce.

 • Nástroje GIS pro účely zpracování digitálních fotografií. Bc. Eliška Trnková. Bakalářská práce.

 • Dopady útlumu těžby černého uhlí na Ostravsko. Bc. Tereza Sosnovcová. Bakalářská práce.

 • Terénní projektová výuka v českokrumlovském regionu. Mgr. Barbora Barešová. Diplomová práce.

 • Komparace vybraných lokalit balvanových proudů v NP Podyjí na základě tvrdoměrných měření Schmidtovým kladívkem. Bc. Lukáš Patrnčiak. Bakalářská práce.

 • Možnosti sběru dat pro GIS pomocí mobilních prostředků. Bc. Jan Tajovský. Bakalářská práce.

 • Vnímání reliktní hranice na příkladu severní části česko-moravské zemské hranice. Mgr. Petr Marek. Diplomová práce.