Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě v 17. - 20. století podle dokumentárních pramenů ekonomického charakteru

Název projektu: GP205/09/P472 Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě v 17. - 20. století podle dokumentárních pramenů ekonomického charakteru

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2009-2011

Navrhovatel: Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D.

Abstrakt:

Projekt se zabývá analýzou hydrometeorologických extrémů (vichřice, krupobití, povodně, přívalové deště, časné a pozdní mrazy) na jižní Moravě v 17. - 20. století. Informace o extrémech, jejich intezitě a dopadech jsou čerpány ze žádostí o snížení daní v důsledku způsobených škod a ze zpráv správců panství jejich majitelům. Poznatky o zjištěných extrémech jsou konfrontovány z hlediska frekvence, intenzity, sezonality a dopadů s jejich analýzou založenou na analýze systematických meteorologických pozorování stanic Českého hydrometeorologického ústavu a v kontextu očekávaných změn extrémních jevů v kontextu současného globálního oteplování.

Publikace:

Chromá, K., Brázdil, R., Valášek, H. (2009): Documentary evidence of economic character as a source for the study of hydrometeorological extremes. In European Geosciences Union General Assembly 2009 Abstracts & Programme. ISSN 1029-7006.