Klimatické poměry Milešovky

Autorský kolektiv: Rudolf Brázdil, Marie Budíková, Petr Dobrovolný, Jaroslav Fišák, Miroslav Kolář, Pavel Prošek, Zbyněk Sokol, Josef Štekl, Petr Štěpánek, Pavla Štěpánková, Petr Zacharov

Recenzenti: Milan Lapin, Ivan Sládek

Milešovka, nejvyšší hora Českého středohoří, je významnou přírodní dominantou severozápadních Čech. Založením meteorologické observatoře na jejím vrcholu v roce 1904 se toto místo zapsalo i do historie české meteorologie a klimatologie. Její údaje sloužily několika generacím odborníků při studiu atmosférických jevů a dějů. Po věhlasné meteorologické stanici v pražském Klementinu se Milešovka stala druhou nejznámější stanicí České republiky a v roce 1997 byla dokonce zařazena mezi referenční klimatologické stanice Světové meteorologické organizace. Ačkoli výsledky měření z Milešovky byly využity v desítkách klimatických studií, souhrnné zpracování klimatických poměrů Milešovky dosud chybělo a je předkládáno čtenářům teprve v podobě této publikace v době, kdy souvislá pozorování na Milešovce překročila devadesát let.

Předkládaná publikace o klimatických poměrech Milešovky podává v první části informace o historii meteorologických měření na Milešovce. V další kapitole jsou analyzovány charakteristiky jednotlivých meteorologických prvků a jevů a porovnávána měření na Milešovce s aerologickými měřeními. Třetí část práce je věnována některým aspektům dynamickoklimatologickým, čtvrtá část kolísání vybraných řad klimatologických charakteristik meteorologických prvků a jevů. Monografie je doplněna soupisem literatury věnované Milešovce a tabulkovými přílohami na CD ROM.