Rekonstrukce klimatu českých zemí v posledním tisíciletí

Název projektu: GA205/98/1542 Rekonstrukce klimatu posledního tisíciletí v Českých zemích

Období řešení: 1998-2000

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatelé: PhDr. Oldřich Kotyza (Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice), Ing. Josef Kyncl (Botanický ústav AV ČR, v.v.i, Průhonice)

Abstrakt:

Na základě analýzy historického materiálu letokruhů z vybraných částí Českých zemí provést rekonstrukci teploty vzduchu a srážek posledního tisíciletí. Shromáždit a analyzovat klimatické údaje z písemných narativních a hospodářských pramenů a další proxy data. Pro období přístrojových pozorování sestavit dlouhé homogenní řady teploty vzduchu a srážek a extrémních hydrometeorologických jevů. Konfrontovat různé zdroje klimatických údajů a sestavit syntézu kolísání klimatu v Českých zemích za posledních tisíc let se zaměřením na teplotu vzduchu, strážky a extrémní hydrometeorologické jevy.

Hlavní témata výzkumu:

Vytvoření databáze historických zpráv o počasí a příbuzných jevech v Českých zemích pro období 975-1900. Rozpracování metodologie historicko-klimatologického výzkumu (kvantitativní rekonstrukce). Analýza a kvantitativní interpretace vizuálních denních záznamů počasí a lounských ekonomických pramenů. Analýza nejstarších meteorologických měření v Českých zemích. Sestavení sezónních a ročních řad teplotních a srážkových indexů posledního tisíciletí v Českých zemích. Dendroklimatologická rekonstrukce srážek března-července podle letokruhů jedle na jižní Moravě v období 1376-1996. Syntéza kolísání teplot a srážek v českých zemích v posledním tisíciletí se zahrnutím dlouhých měřených teplotních a srážkových řad. Homogenizace a koísání teploty vzduchu v ČR v období 1961-1999 a hlavní klimatotvorné faktory. Evropský kontext kolísání podnebí v českých zemích. Chronologie povodní na Moravě, extrémní srážky a jejich synoptické příčiny (středomořské cyklony). Chronologie silných větrů v Českých zemích v 16.-19. století a jejich dopady. Vliv povětrnostních a sociálně-ekonomických podmínek na extrémně vysoké ceny obilí na Moravě v 16.-18. století. Komplexní analýza hladových let 1770-1772 v Českých zemích, její meteorologické příčiny a sociálně-ekonomické důsledky. Využitelnost získaných výsledků pro přírodovědné a společenské vědní disciplíny využívající informace o kolísání klimatu při studiu vývoje přírodního prostředí a jeho dopadů na lidskou společnost v posledním tiscíciletí.

Publikace:

Brázdil, R., Kotyza, O. (2000): Utilisation of the Louny economic sources for the reconstruction of winter temperature patterns in 1518-1621. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 71-78.

Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000): Extreme daily precipitation totals in the Czech Republic in the period 1879-1999. In: 3rd European Conference on Applied Climatology, Pisa, Italy, 16-20 October, CD Rom, 7 s.

Brázdil, R. (2000): Climate fluctuations and meteorological extremes in the Czech Lands since the 16th century. In: Proceedings of International Symposium on Climate Change and Variability, and their Impacts. Konkuk University, Seoul, 21-30.

Brázdil, R. (2000): Historical climatology and the study of climate fluctuations during the past millennium. GeoLines, Prague, 57-58

Brázdil, R. (2000): Historical climatology: definition, data, methods, results. Geografický časopis, 52, 2, 99-121.

Brázdil, R. (2002): Patterns of climate in Central Europe since Viking times. In: Wefer, G., Berger, W., Behre, K.-E., Jansen, E., eds.: Climate Development and History of the North Atlantic Realm. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 355-368.

Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2000): Chronology of strong wind events in the Czech Lands during the 16th-19th centuries. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 65-70.

Brázdil, R., Durďáková, M. (2000): The effect of weather factors on fluctuations of grain prices in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. Prace Geograficzne UJ 108, Kraków, 19-25.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1999): History of Weather and Climate in the Czech Lands III. Daily weather records in the Czech Lands in the sixteenth century II. Masaryk University, Brno, 228 s.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2000): History of Weather and Climate in the Czech Lands IV. Utilisation of Economic Sources for the Study of Climate Fluctuation in the Louny Region in the Fifteenth – Seventeenth Centuries. Masaryk University, Brno, 350 s.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2000): Air temperature fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-1999. Práce Geograficzne UJ 108, Kraków, 173-178.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2001): Temperature series of the Czech Republic and its relation to Northern Hemisphere temperatures in the period 1961-1999. In: Brunet India, M., López Bonillo, D., eds.: Detecting and Modelling Regional Climate Change. Springer, Berlin – Heidelberg – New York – Barcelona – Hong Kong – London – Milan – Paris – Tokyo, 69-80.

Brázdil, R., Štěpánková, P., Kyncl, T., Kyncl, J. (2002e): Fir tree-ring reconstruction of March-July precipitation in southern Moravia (Czech Republic), 1376-1996. Climate Research, 20, 3, 223-239.

Brázdil, R., Valášek, H., Luterbacher, J., Macková, J. (2001b): Die Hungerjahre 1770-1772 in den böhmischen Ländern. Verlauf, meteorologische Ursachen und Auswirkungen. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 12, 2, 44-78.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z., Macková, J. (2002): History of Weather and Climate in the Czech Lands V. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. Masaryk University, Brno, 250 s.

Kotyza, O.: Wenzel Katzerowsky a jeho přínos historické klimatologii. In: Mikušek, E., Pátková, H., eds.: Česká beseda. Acta Universitatis Purkynianae – Philosophica and Historica, Ústí nad Labem.xxx

Kyncl, J. (2000): Co přinesl dendrochronologický průzkum krovů katedrály sv. Václava v Olomouci. In: Sborník ze sympozia Generální oprava pláště katedrály sv. Václava v Olomouci. Památkový ústav a Metropolitní kapitula v Olomouci, Olomouc, 53-55, 92-95.

Kyncl, J., Kyncl, T. (1999): Dendrochronologie Českého Krumlova a okolí (stav ke konci roku 1999). Průzkumy památek, 6, 2, 138-142.

Kyncl, J., Kyncl, T. (1999): Standardchronologien der Nadelgehölze. Gegenwärtiger Bearbeitungsstand in Böhmen und Mähren. In: Poláček, L., Dvorská, J. (eds.): Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Archeol. Inst. AV ČR, Brno, 79-84.

Kyncl, T., Kyncl, J. (1998): Dendrochronologie krovu nad budovou renesanční kuchyně na zámku v Uherčicích. Zprávy Památkového ústavu v Brně, 2, 50-52.

Valášek, H., Brázdil, R., Sviták, Z. (2001): František Alois Mag z Maggu a jeho nejstarší přístrojová meteorologická měření na Moravě. Časopis Matice moravské, 120, 1, 37-65.