Variabilita klimatu českých zemí v období 1500-1900 ve vztahu k regionálnímu scénáři klimatické změny

Název projektu: GA205/95/0509 Variabilita klimatu českých zemí v období 1500-1900 ve vztahu k regionálnímu scénáři klimatické změny

Období řešení: 1995-1997

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatelé: Ing. Josef Kyncl (Botanický ústav AV ČR, v.v.i), PhDr. Oldřich Kotyza (Oblastní muzeum v Litoměřicích)

Abstrakt:

Na základě analýzy historicko-klimatických, dendrochronologických a přístrojových údajů se studuje kolísání a variabilita teploty vzduchu a atmosférických srážek v českých zemích v období 1500-1900. Analyzuje se působení přirozených klimatotvorných faktorů (solární faktory, vulkanická činnost, vnitřní fluktuace v systému oceán-atmosféra) a variabilita extrémních hydrometrorologických jevů. Porovnáním s variabilitou klimatu v období globálního oteplování se verifikuje regionální scénář klimatické změny pro Českou republiku.

Výsledky:

Dosažené výsledky jsou přínosem pro poznání kolísání podnebí v českých zemích v 15.-20. století. Kombinací klimatických rekonstrukcí založených na historických písemních zprávách o počasí, dendrochronologiích a dlouhých přístrojových pozorováních se podařilo získat klimatické poznatky pro posledních 500 let, které jsou předmětem zájmu dalších specialistů z přírodních i společenských věd, protože lze pomocí nich objasňovat mnohé jimi studované problémy. Cenné jsou poznatky o kolísání podnebí ve vazbě na hlavní klimatotvorné faktory a v období ovlivněném v menší míře činností člověka, stejně jako o výskytu a projevech extrémních hydrometeorologických jevů a jejich škodlivých účincích v minulosti i v konfrontaci se současností. Pozitivem řešení projektu byla široká evropská spolupráce při přípravě specializovaného čísla renomovaného časopisu Climatic Change, která vyústila následně do přípravy společných projektů, stejně jako zapojení studentů do řešení některých dílčích problémů projektu. Výsledky grantu byly velmi široce prezentovány na mezinárodní i domácí úrovni s recenzními i citačními ohlasy. 5ewenou tématiku nelze nicméně považovat za ukončenou a následné studie věnované této tématice mohou přispět k dalšímu zpřesnění a prohloubení získaných poznatků.

Publikace:

Brázdil, R. (1996): Reconstructions of Past Climate from Historical Sources in the Czech Lands. In: Jones, P.D., Bradley, R.S., Jouzel, J., eds.: Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years. NATO ASI Series, Vol. 141. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 409-431.

Brázdil, R. (1997): Historical Climatology in the Czech Republic - Data, Methods, Results. Annalen der Meteorologie, 34, nestr.

Brázdil, R. (1998): The history of floods of the rivers Elbe and Vltava in Bohemia. Erfurter Geographische Studien, 7, Erfurt, 93-108.

Brázdil, R. (1998): Meteorological extremes and their impacts on forests in the Czech Republic. In: Beniston, M., Innes, J.L., eds.: The Impacts of Climate Variability on Forests. Lecture Notes in Earth Sciences 74. Springer, Berlin, Heidelberg, 19-47.

Brázdil, R., Bíl, M. (1998): Jev El Nino - Jižní Oscilace a jeho možné projevy v polích tlaku vzduchu, teploty vzduchu a srážek v Evropě ve 20. století. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 2, 65-87.

Brázdil, R., Budíková, M. (1999): An urban bias in air temperature fluctuations at the Klementinum, Prague, The Czech Republic. Atmospheric Environment, 33, 4211-4217.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (1996): Climate fluctuations in Czech Lands during the 16th century in the Central European context. Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellonskiego, MCLXXXVI, Prace Geograficzne, 102, 497-502.

Brázdil, R., Dobrý, J., Kyncl, J., Štěpánková, P. (1997): Rekonstrukce teploty vzduchu teplého půlroku v oblasti Krkonoš na základě letokruhů smrku v období 1804-1989. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 102, 1, 3-16.

Brázdil, R., Glaser, R., Pfister, C., Dobrovolný, P., Antoine, J.-M., Barriendos, M., Camuffo, D., Deutsch, M., Enzi, S., Guidoboni, E., Kotyza, O., Rodrigo, F.S. (1999): Flood events of selected European rivers in the sixteenth century. Climatic Change, 43, 1, 239-285.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Climatic fluctuation in the last two thousand years. In: Heikinheimo, P. ed.: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 157-160.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Nejstarší denní záznamy počasí v Čechách. Meteorologické zprávy, 48, 6, 184-186.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Daily meteorological observations of Charles Senior of Žerotín in the years 1588-1591. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 25, Geography, Brno, 7-39.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Denní záznamy počasí v Praze v letech 1649-1650. Meteorologické zprávy, 48, 4, 109-111.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): Několik poznámek k nejstarším denním pozorováním počasí na území České republiky v letech 1533-1545. Meteorologické zprávy, 49, 3, 90-91.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): History of Weather and Climate in the Czech Lands II. The earliest daily observations of the weather in the Czech Lands. Masaryk University, Brno, 178 s.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): The earliest daily weather records in the Czech Lands and their utilisation for the reconstruction of climate. Weather, 51, 10, 341-349.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): Tadeáš Hájek z Hájku a jeho denní meteorologická pozorování v letech 1557-1558. Meteorologické zprávy, 49, 3, 85-89.

Brázdil, R., Macková, J. (1998): Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy, 51, 1, 17-21.

Brázdil, R., Štěpánek, P. (1998): Kolísání teploty vzduchu v Brně v období 1891-1995. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 1, 13-30.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Budíková, M. (1996): Homogenized air temperature series in Brno, 1891-1994. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, MCLXXXVI, Prace Geograficzne, 102, 85-91.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Vais, T. (1998): Časová a prostorová analýza bouřek, krupobití a extrémních srážek v jižní části Moravy v období 1946-1995. Meteorologické zprávy, 51, 2, 45-52.

Brázdil, R., Vais, T. (1997): Thunderstorms and related Weather Extremes in South Moravia, Czech Republic, in 1946-1995. In: Data, Results, Impacts. Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, NCDC, NOAA, Asheville, nestr.

Glaser, R., Brázdil, R., Pfister, C., Dobrovolný, P., Barriendos, M., Bokwa, A., Camuffo, D., Kotyza, O., Limanowka, D., Rácz, L., Rodrigo, F.S. (1999): Seasonal temperature and precipitation fluctuations in selected parts of Europe during the sixteenth century. Climatic Change, 43, 1, 169-200.

Heino, R., Brázdil, R., Forland, E., Tuomenvirta, H., Alexandersson, H., Beniston, M., Pfister, C., Rebetez, M., Rosenhagen, G., Rösner, S., Wibig, J. (1999): Progress in the study of climatic extremes in northern and central Europe. Climatic Change, 42, 1, 151-181.

Pfister, C., Brázdil, R. (1999): Climatic variability in sixteenth-century Europe and its social dimension: a synthesis. Climatic Change, 43, 1, 5-53.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., Barriendos, M., Camuffo, D., Deutsch, M., Dobrovolný, P., Enzi, S., Guidoboni, E., Kotyza, O., Militzer, S., Rácz, L., Rodrigo, F.S. (1999): Documentary evidence on climate in sixteenth-century Europe. Climatic Change, 43, 1, 55-110.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., Bokwa, A., Holawe, F., Limanowka, D., Kotyza, O., Munzar, J., Rácz, L., Stroemmer, E., Schwarz-Zanetti, G. (1999c): Daily weather observations in sixteenth-century Europe. Climatic Change, 43, 1, 111-150.