Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

Název projektu: GAP209/10/0309 Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2010-2013

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatel: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)

Webové stránky projektu:


Abstrakt:

Cílem projektu je korelovat geomorfologické a sedimentologické důkazy geomorfologických hazardů s relevantními časovými řadami historických klimatických a hydrometeorologických extrémů v citlivé krajině Západních Beskyd a jejich předpolí. Studovaným obdobím je zejména poslední milénium a zvláštní důraz bude kladen na definování klimatických a následných geomorfologických odezev na období tzv. Malé doby ledové. Geomorfologické, sedimentologické a geochronologické metody umožní definovat historické fáze intenzivních erozních a akumulačních procesů spojené s intenzivními svahovými procesy, vývojem náplavových kuželů a fluviální agradací. Metody historické klimatologie spojené se statistickou analýzou budou využity pro relativní odlišení klimatickýcha antropogenních vlivů na výskyt katastrofických geomorfologických procesů.

Publikace:

Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J., Zahradníček, P. (2011): Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. Landslides, pp. 1-10. doi: 10.1007/s10346-011-0268-6.

Pánek, T., Šilhán, K., Tábořík, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L., Pazdur, A. (2011): Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology 130, s. 352-364. doi: 10.1016/j.geomorph.2011.04.020.

Dobrovolný, P., Brázdil, R., Kotyza, O., Valášek, H. (2010): Extreme summer and winter temperatures in the Czech Lands after A.D. 1500 and their Central European context. Geografie. ISSN 1212-0014, vol. 115, no. 3, s. 266-283.