Klimatické poměry Milešovky

Název projektu: GA205/96/0527 Klimatické poměry Milešovky

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Obodbí řešení: 1996-1997

Navrhovatel: RNDr. Josef Štekl, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha)

Spolunavrhovatelé: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Abstrakt:

Projekt se týká zhodnocení klimatických poměrů horské observatoře Milešovka v období 1.1.1905 - 31.12.1994. Zahrnuje základní úpravu a homogenizaci pozorovacích řad na základě existujících metadat. Klimatické charakteristiky meteorologických prvků a jevů budou počítány se zřetelem na jejich rozdělení a variabilitu. Studují se vazby mezi jednotlivými meteorologickými prvky a jevy, včetně klimatických zákonitostí. Bude provedena synoptickoklimatologická analýza extrémů a extrémních období. Pro řady ročních hodnot a ročních období bude analyzováno kolísání podnebí v našem století v návaznosti na kolísání podnebí na Fichtelbergu a dalších horských stanicích. Bude provedena syntéza dílčích analýz charakterizující mechanismus formování klimatu v regionálním a lokálním měřítku.

Publikace:

Brázdil, R., Budíková, M., Faško, P. (1996): Climate fluctuations in the Mountain regions of the Czech and the Slovak republics. Proc. of the 24th International Conference on Alpine Meteorology. ICAM, 209.

Brázdil, R., Štekl, J. et. al. (1999): Klimatické poměry Milešovky. Academia, Praha, 434 s.