Temporal and spatial variability of the Czech Republic climate according to visual daily weather records and instrumental observations

Name of the project: GA205/05/0858 Temporal and spatial variability of the Czech Republic climate according to visual daily weather records and instrumental observations

Provider: Czech Science Foundation

Duration: 2005-2007

Applicant: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Geography)

Joint applicants: RNDr. Radim Tolasz (Czech Hydrometeorological Institute, Praha),
PhDr. Oldřich Kotyza (Regional Museum of Litoměřice)

Co-workers: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., Mgr. Ladislava Řezníčková, Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Characteristics of the project:

Climate of the Czech Republic (temperature, pressure, cloudiness, precipitation) for the period 1750-2004 is analysed based on synthesis of early instrumental and systematic instrumental data as well as visual daily weather records. Series of Prague-Klementinum, Brno and Děčín-Podmokly are newly elaborated and homogenised similar as early instrumental records from the turn of the 18th and 19th centuries at Žitenice, Teplá, Jihlava, Opava and other places. Available visual daily weather records from different places in the Czech Republic are quantitatively investigated. Based on instrumental measurements and visual observations, synthetic series of daily and monthly values are created, further used for statistical analysis of the temporal and spatial variability of the Czech Republic climate with regards to the occurrence of weather extremes and climatic anomalies and in relation to changes of circulation patterns in Europe. Differences in climatic fluctuations in the pre-instrumental period (important effect of natural climate forcings) and in the instrumental period with enhanced anthropogenic effect are analysed. Results are presented with regards to the last part of the Little Ice Age and the recent global warming. Relation of the regional climate varaibility in the Czech Republic to the global climate change is investigated.

Publications:

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2008a): Weather information in the diaries of the Premonstratensian Abbey at Hradisko, in the Czech Republic, 1693-1783. Weather, 63, 7, 201-207

Brázdil, R., Krušinský, R., Řezníčková, L. (2008b): Zprávy o počasí z let 1655-1656 v deníku Jana Františka Bruntálského z Vrbna. Časopis Matice moravské, 127, 2, 455-467

Brázdil, R., Valášek, H., Řezníčková, L., Štěpánek, P. (2008c): Měření srážek v Těšíně v období leden 1777-leden 1778. Meteorologické zprávy, 61, 1, 26-29

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice, 1787-1829. Meteorologický časopis, 10, 2, 63-74 [PDF]

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2007): Vizuální denní záznamy počasí jako zdroj informací pro rekonstrukci klimatu českých zemí. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1112-1118. ISBN 978-80-7040-986-2.

Řezníčková, L., Štěpánek, P., Brázdil, R. (2007): Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1258-1263. ISBN 978-80-7040-986-2.

Řezníčková, L., Brázdil, R.,Tolasz, R. (2007): Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961–2002. Theoretical and Applied Climatology, 88, 3–4, 179–192.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands II: Andreas Sterly, Jihlava, 1816-1840 (1844). Meteorologický časopis, 10, 1, 3-12 [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2006): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands I: Ferdinand Knittelmayer, Brno, 1799-1812. Meteorologický časopis, 9, 2, 59-71 [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování. Meteorologické zprávy, 60, 6, 187-193

Štěpánek, P., Řezníčková, L., Brázdil, R. (2006): Homogenization of daily air pressure and temperature series for Brno (Czech Republic) in the period 1848–2005. WCDMP, WMO, Geneva, in press.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2005): Meteorological observations in Brno in the first half of the nineteenth century (History of weather and hydrometeorological extremes). Brno v minulosti a dnes - suplementum. Brno city archive, Brno, 452 s. (in czech with english summary)

Řezníčková, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands. In: From the Holocene to the Anthropocene: Climate of the Last 1000 Years. Swiss National Science Foundation - NCCR, Bern, nestr.