Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL)

Název projektu: MSM0021622412 Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL)

Nosný směr záměru č. 2: Migrace látek v geosféře a atmosféře

Výzkumná část projektu 2.4: Klimatologie ve vztahu k vybraným přírodním rizikům

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

období řešení: 2005-2011

Navrhovatel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc. (Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii PřF MU, Brno)

Spolupracovníci (za Geografický ústav): Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.,
Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D.

Webové stránky projektu:


Cíle řešení: (za Geografický ústav)

  • Analýza, diagnostika a syntéza časové a prostorové variability klimatických faktorů v kontextů globálního oteplování a se zřetelem na kontaminaci prostředí chemickými látkami a na míru ekologických rizik.

  • Sestavení regionálního klimatického scénáře ve vztahu k podmínkám transportu PTS a možným ekologickým rizikům.

  • Analýza role měnícího se klimatu a předvídání scénářů budoucího vývoje vybraných parametrů přírodního prostředí.

Publikace:

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2011): History of Weather and Climate in the Czech Lands VIII. The Weather and Climate in the Region of Olomouc, Czech Republic, based on Premonstratensian Diaries kept by the Hradisko Monastery and Svatý Kopeček Priory, 1693-1783. Masaryk University, Brno, 272 s.

Brázdil, R., Demarée, G. R., Deutsch, M., Garnier, E., Kiss, A., Luterbacher, J., Macdonald, N., Rohr, Ch., Dobrovolný, P., Kolář, P., Chromá, K. (2010): European floods during the winter 1783/1784: scenarios of an extreme event during the "Little Ice Age". Theor. Appl. Climatol., 100, 1-2, od s. 163-189, 27 s. ISSN 0177-798X.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H. (2005d): Historie počasí a podnebí v českých zemích VII. Historické a současné povodně v České republice. Masarykova univerzita, ČHMÚ, Brno, Praha, 370 s.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Macková, J., Valášek, H. (2005a): Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. In: Hydrologické dni 2005. Slovenský výbor pre hydrológiu a Český výbor pro hydrologii, Bratislava, 311-329 (CD-ROM)

Brázdil, R., Chromá, K. (2009): Kolísání klimatu v České republice. In Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. od s. 15-28, 14 s. Folia II, 10. ISBN 978-80-7375-369-6.

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Skokanová, H. (2009): Climate fluctuations at Košetice in the period 1988-2007. In 20 years of Košetice observatory. Part II. Prague : Czech Hydrometeorological Institute, od s. 5-13, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-86690-69-8.

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Tolasz, R. (2009): Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology, 29, 2, od s. 223-242, 22 s. ISSN 0899-8418.

Brázdil, R., Kirchner, K., Březina, L., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Halásová, O., Hostýnek, J., Chromá, K., Janderková, J., Kaláb, Z., Keprtová, K., Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, J., Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, P., Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Z., Soukalová, E., Štekl, J., Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. (2007c): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., Brno, Praha, Ostrava, 432 s.

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P. (2006): July 1432 and August 2002 - two millennial floods in Bohemia? Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 848-863

Brázdil, R., Kundzewicz, Z.W., Benito, G. (2006): Historical hydrology for studying flood risk in Europe. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 739-764

Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P., Žalud, Z. (2009): Variability of droughts in the Czech Republic, 1881-2006. Theor. Appl. Climatol., 97, 3-4, od s. 297-315, 19 s. ISSN 0177-798X.

Brázdil, R., Valášek, H., Chromá, K. (2006): Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities. Geografiska Annaler, 88A, 2, s. 79-86

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2006): Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since AD 1500. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 111, 1, 51 - 69

Dvorská, A., Lammel, G., Klánová, J., Dobrovolný, P., Chromá, K., Brázdil, R., Holoubek, I., Hosek, J. (2009): Monitoring of POPs in Africa - Passive air sampling results and continental-scale network design. In Jahrestagung 2009 der Fachgruppe Umweltchemie und Oekotoxikologie der Gesellschaft deutscher Chemiker.

Holoubek, I., Klánová, J., Kočan, A., Čupr, P., Dudarev, A., Borůvková, J., Chromá, K. (2008): Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectiveness Evaluation. First Regional Monitoring Report Central and Eastern European and Central Asian Region. Brno : RECETOX MU Brno. 299 s. RECETOX_TOCOEN Reports No. 339.

Chromá, K., Brázdil, R., Tolasz, R. (2005): Spatio-temporal variability of hailstorms for Moravia and Silesia in the summer half-year of the period 1961-2000. Meteorologický časopis, 8, 2, 65-74

Chromá, K., Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Design of a network to monitor the continental and intercontinental background of persistent organic pollutants in Africa. In 10th International HCH and Pesticides Forum. Book of papers. Brno : Masaryk University, od s. 167-171, 5 s. ISBN 978-80-210-5098-3.

Chromá, K., Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Design of a network to monitor the continental and intercontinental background of persistent organic pollutants in Africa. In 10th International HCH and Pesticides Forum. ISBN 978-80-210-4941-3.

Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Chromá, K., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 2: Design of a network to monitor the continental and intercontinental background. Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11, 9 s. ISSN 1464-0325.

Pfister, C., Brázdil, R. (2006): Social vulnerability to climate in the "Little Ice Age": an example from Central Europe in the early 1770s. Climate of the Past, 2, 115-129

Písek, J., Brázdil, R. (2006): Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International journal of climatology, 26, 4, s. 439-459

Yiou, P., Ribereau, P., Naveau, P., Nogaj, M., Brázdil, R. (2006): Statistical analysis of floods in Bohemia (Czech Republic) since 1825. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 930-945