Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales

Name of the project: MSM0021622412 Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales

Fundamental study objectives No. 2: Migration of compounds in geosphere and atmosphere

Research part of plan No. 2.4: Climatology in relation to selected natural risks

Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Duration: 2005-2011

Applicant: Prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc. (Research centre for environmental chemistry and ecotoxicology)

Co-workers (at Geographical institute): Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.,
Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D.

Website of the project: 

Characteristics of the project (at Geographical institute):

  • Impact of climatic factors on transport of PTS

  • Evaluation of environmental risks in ecosystems

  • Study of time and space variability of climate

  • Climatic scenarios with respect to transport of chemical compounds in natural environment

  • Hydrometeorological risks

Publications:

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2011): History of Weather and Climate in the Czech Lands VIII. The Weather and Climate in the Region of Olomouc, Czech Republic, based on Premonstratensian Diaries kept by the Hradisko Monastery and Svatý Kopeček Priory, 1693-1783. Masaryk University, Brno, 272 s.

Brázdil, R., Demarée, G. R., Deutsch, M., Garnier, E., Kiss, A., Luterbacher, J., Macdonald, N., Rohr, Ch., Dobrovolný, P., Kolář, P., Chromá, K. (2010): European floods during the winter 1783/1784: scenarios of an extreme event during the "Little Ice Age". Theor. Appl. Climatol., 100, 1-2, od s. 163-189, 27 s. ISSN 0177-798X.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H. (2005d): Historie počasí a podnebí v českých zemích VII. Historické a současné povodně v České republice. Masarykova univerzita, ČHMÚ, Brno, Praha, 370 s.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Macková, J., Valášek, H. (2005a): Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. In: Hydrologické dni 2005. Slovenský výbor pre hydrológiu a Český výbor pro hydrologii, Bratislava, 311-329 (CD-ROM)

Brázdil, R., Chromá, K. (2009): Kolísání klimatu v České republice. In Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. od s. 15-28, 14 s. Folia II, 10. ISBN 978-80-7375-369-6.

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Skokanová, H. (2009): Climate fluctuations at Košetice in the period 1988-2007. In 20 years of Košetice observatory. Part II. Prague : Czech Hydrometeorological Institute, od s. 5-13, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-86690-69-8.

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Tolasz, R. (2009): Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology, 29, 2, od s. 223-242, 22 s. ISSN 0899-8418.

Brázdil, R., Kirchner, K., Březina, L., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Halásová, O., Hostýnek, J., Chromá, K., Janderková, J., Kaláb, Z., Keprtová, K., Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, J., Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, P., Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Z., Soukalová, E., Štekl, J., Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. (2007c): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., Brno, Praha, Ostrava, 432 s.

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P. (2006): July 1432 and August 2002 - two millennial floods in Bohemia? Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 848-863

Brázdil, R., Kundzewicz, Z.W., Benito, G. (2006): Historical hydrology for studying flood risk in Europe. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 739-764

Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P., Žalud, Z. (2009): Variability of droughts in the Czech Republic, 1881-2006. Theor. Appl. Climatol., 97, 3-4, od s. 297-315, 19 s. ISSN 0177-798X.

Brázdil, R., Valášek, H., Chromá, K. (2006): Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities. Geografiska Annaler, 88A, 2, s. 79-86

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2006): Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since AD 1500. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 111, 1, 51 - 69

Dvorská, A., Lammel, G., Klánová, J., Dobrovolný, P., Chromá, K., Brázdil, R., Holoubek, I., Hosek, J. (2009): Monitoring of POPs in Africa - Passive air sampling results and continental-scale network design. In Jahrestagung 2009 der Fachgruppe Umweltchemie und Oekotoxikologie der Gesellschaft deutscher Chemiker.

Holoubek, I., Klánová, J., Kočan, A., Čupr, P., Dudarev, A., Borůvková, J., Chromá, K. (2008): Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectiveness Evaluation. First Regional Monitoring Report Central and Eastern European and Central Asian Region. Brno : RECETOX MU Brno. 299 s. RECETOX_TOCOEN Reports No. 339.

Chromá, K., Brázdil, R., Tolasz, R. (2005): Spatio-temporal variability of hailstorms for Moravia and Silesia in the summer half-year of the period 1961-2000. Meteorologický časopis, 8, 2, 65-74

Chromá, K., Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Design of a network to monitor the continental and intercontinental background of persistent organic pollutants in Africa. In 10th International HCH and Pesticides Forum. Book of papers. Brno : Masaryk University, od s. 167-171, 5 s. ISBN 978-80-210-5098-3.

Chromá, K., Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Design of a network to monitor the continental and intercontinental background of persistent organic pollutants in Africa. In 10th International HCH and Pesticides Forum. ISBN 978-80-210-4941-3.

Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Chromá, K., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 2: Design of a network to monitor the continental and intercontinental background. Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11, 9 s. ISSN 1464-0325.

Pfister, C., Brázdil, R. (2006): Social vulnerability to climate in the "Little Ice Age": an example from Central Europe in the early 1770s. Climate of the Past, 2, 115-129

Písek, J., Brázdil, R. (2006): Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International journal of climatology, 26, 4, s. 439-459

Yiou, P., Ribereau, P., Naveau, P., Nogaj, M., Brázdil, R. (2006): Statistical analysis of floods in Bohemia (Czech Republic) since 1825. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 930-945